Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
Jijk zijn, maar zij zullen zijne leerzaamheid en ook
zijne dankbaarheid voor hem , van wien zijne genoe-
gens gedeeltelijk afhangen, vermeerderen. Van de
andere zijde moet deze geene overdrevene gestreng-
heid gebruiken, welke de ouders beleedigen,
hem het hart van het kind onttrekken, en eene
nog schadelijker uitwerking hebben zou dan zijne
nalatigheid of zijne zwakheid. Zijn belang en de
betamelijkheid maken, in zekere gevallen, zijne toe-
stemming noodzakelijk , maar hij moet deze toestem
ming hoog doen gelden: hoe meer hij dezelve zal doen
verlangen, hoe meer men zal doen om ze tc ver-
krijgen : zijne schranderheid bestaat minder in het
regtvaardigen zijner weigeringen, dan in het vermij-
den van gelegenheden, waarin zij onmogelijk zouden
zijn.
Men kan onmogelijk bepalen hoe veel de orde in
de werkzaamheden bijbrengt, om de opvoeding ge-
makkelijker te maken en dezelve te bespoedigen,
en welken grooten invloed de gewoonte, welke de
kinderen daarvan aannemen, op al de daden van hun
leven uitoefent. De orde, welke het gevolg is van
een goed onderwijs, vermenigvuldigt en bespaart den
tijd, en deze bezuiniging is het geheim van het on-
derwijs en zelfs van het leven; want de orde ver-
lengt dc dagen, en de wanorde verkort dezelve. Het
is voornamelijk bij de menschen, die gediend hebben,
dat men eene stiptheid, dc ziel der militaire tucht,
aantreft, welke den prijs van den tijd doet kennen en van
denzelven een goed gebruik leert te maken. Een gie-
rigaard zeide : pasl op de stuivers, cn de guldens zullen op
zich zelve passen. Past op de minuten, cn de uren