Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Alvorens mijne denkbeelden te ontwikkelen omtrent
de leerwijze, welke ik nuttig acht bij de huisselijke
opvoeding tc volgen, komt het mij vóór dienstig te
zijn, dat ik eerst spreke over de orde in de werk-
zaamheden, alsmede over de straffen en belooningen,
welke het dikwijls noodig is te gebruiken. Tot nu
toe heb ik alleen over de pligten der ouders en die
van den leerling gesproken. De onderwijzer heeft
geene minder gewigtige te vervullen, en hetgeen nu
volgen zal is vooral op hem toepasselijk.
orde in de werkzaamheden.
Van het oogenbiik, dat een kind in de handen van
eenen meester wordt overgegeven, oefent deze geheel
en uitsluitend de regten van eenen vader uit. Het
is zeker noodig, dat hij bij den aanvang der op-
voeding met de ouders beraadslage en met hen
den aard der studiën regele, welke altijd bepaald worden
door den ouderdom, door den aanleg van het kind,
en vooral door den stand en den rang, welken hij in
de maatschappij zal bekleeden: maar zoodra dit plan
is vastgesteld, dan moet deszelfs uitvoering geheel en
alleen aan den onderwijzer worden toevertrouwd, en de
ouders doen op dit punt afstand van hun gezag en stel-
len het in zijne handen: dit moet eene strenge bepa-
ling zijn van de tusschen hen gemaakte overeenkomst.
Hem in zijne leerwijze te willen besturen en dagelijks
het opzigt over zijne lessen tc willen hebben, dit zou
hem kwellen en zijne eigenliefde kwetsen; het zou
zijn gezag ondermijnen , en hem in de oogen van zij-
ueu kweekeling vernederen. Hier mag geen half ver-