Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
Het is ook van groot belang, dat men een kind (1)
verhindere de denkbeelden van een' anderen aan
te nemen, alvorens dezelve onderzocht en zich eigen
gemaakt te hebben, door ze aan zijn oordeel te on-
derwerpen. Men moet hem aan de zaken, niet aan
de woorden gewennen. Men zou zich niet kunnen
voorstellen hoe vele menschen er zijn, die, als zij
wilden, in staat zouden zijn te redeneren, maar die
aan duizenderlei dwalingen overgegeven voortleven,
enkel omdat zij de moeite vreezen , welke door eene
eenigzins aanhoudende inspanning wordt veroorzaakt.
Aan eene slaafsche navolging onderworpen, doen zij
enkel wat zij zien verrigten, denken zij alleen wat
anderen reeds hebben gedacht. Zij zien liever door
de oogen van degenen, die hen omringen, en bedie-
nen zich liever van een reeds geveld oordeel, dan
dat zij zich de moeite zouden geven om zeiven een
besluit te nemen. In den beginne zeggen zij wat
zij hebben hooren zeggen; daarna gaan zij voort
hetzelfde tc herhalen, omdat zij het reeds gezegd
hebben; eindelijk zet de tijd aan ongerijmde gevoe-
lens (2), welke zij niet zouden hebben omhelsd, indien
(1) Men heeft reeds moeten opmerken, dat ik het woord
liind gebruik voor den geheelen tijd der opvoeding. Men kan hier
ligtelijk opmerken , dat hier van geen kind Van negen of tien
jaren de rede is.
(2) Het mag zonderling voorkomen, en echter is 7iiets
minder buitengewoon, noch door eene dagelijksche ondervinding
beter bewezen, dan dat leerstellingen, die geen' edeler oor-
sprong hebben dan de bijgeloovigheid eener minne, eindelijk door
de werking van den tijd en de toegeeflijkheid der toehoorders
het aanzien verkrijgen van grondstellingen.
laCKB , Proeve over het versland.