Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13 i
Dit vooroordeel, dat tot nu toe redelijk is, wordt
eerst dan eene dwaling, wanneer hij daaruit afleidt,
dat een groot mensch altijd sterker is dan een klein;
dat de wolf dit veelmeer is dan de hond; de sper-
wer dan de duif, enz. Op den leeftijd, waarop het
kind in staat is deze gevolgtrekkingen, hoe verkeerd
zij ook zijn, te maken, zal het niet moeijelijk zijn
hem te doen begrijpen, dat, behalve het verschil, het-
welk er bestaat in de bewerktuiging der dieren
zoo wel als in die der menschen, de leefwijze en
de gewoonten, die daaruit ontstaan, eenen zeer groo-
ten invloed uitoefenen op de gesteldheid cn de krach-
ten van elk hunner; en men zal er hem het be-
wijs van kunnen geven, door hem met een boertje
van zijnen ouderdom en zijne grootte te laten wor-
stelen. Hij zal spoedig oordeelen, dat hij noch de
sterkste noch de behendigste is. Ik moet evenwel doen
opmerken dat, indien het kind eene ligchamelijke op-
voeding genoten heeft, overeenkomstig aan die, waar-
van ik hiervoren gesproken heb, hij even sterk
zal zijn als zijn kleine tegenstander en veel behen-
diger.
Gaat hij 's winters in eenen diepen kelder , dan zal
hij het Cr warm hebben; zes maanden later heeft
hij het er koud; daaruit besluit hij, dat de tempe-
ratuur cr in beide jaargetijden verschillend is. Men
helpt hem zijn oordeel te verbeteren met eenen ther-
mometer , welks gebruik onder het bereik van zijn be-
grip valt; en wanneer hij zich verzekerd heeft, dat
die temperatuur cr het gansche jaar door niet ver-
schilt, dan doet men hem begrijpen dat de koude
of de warmte, welke hij er gevoelt, alleenlijk voort-