Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
ccnman, die vooroordeelen heeft. Overigens, niemand
is daarvan vrij: c'est la loi commune des hommes,
zegt DüCLOs te regt, leder volk, iedere stand heeft
de zijne, waarin men somtijds moet doelen, en die
het dikwijls nuttig is te eerbiedigen , vooral wanneer
zij niet schadelijk zijn.
De vooroordeelen van een kind ontstaan alleen uit
onwetendheid; hij kent niets, hij moet alles leeren.
Men moet echter wel opmerken, dat deze onwe-
tendheid spoedig vermindert, en dat hij, wanneer hij
twee jaren oud is, reeds veel weet. Wat hij eiken
dag aanwint is onberekenbaar. Maar met uitzon-
dering van de liefde tot zich zeiven cn de natuurlijke
drift tot eigen behoud , waarvan de snelle ontwikke-
ling eene vveldaad der Voorzienigheid is, bevindt
zich wclligt in alles , wat hij gewonnen heeft, geen
enkel juist denkbeeld. Tot dat de gewoonte en de
spraak tusschen hem cn de personen, die hem om-
ringen, middelen van verstandhouding hebben daarge-
stsld, is er zeker weinig middel om zijne gedachten
te verbeteren, en dwalingen te bestrijden, waarvan
eenige, zoo als ik reeds heb gezegd, door den tijd
worden teregt gebragt: maar van het oogenbiik, dat
hij verstaan kan en zich kan doen begrijpen, is het
gewigtig hem te gewennen nooit tc oordeelen zonder
voorafgaand onderzoek. En daar deze verrigting, die
voor hem nog zoo moeijelijk is, hem dikwijls zou kun-
nen doen dwalen, moet men zijne begrippen besturen,
en hem leeren gezond te oordeelen over al hetgeen hij
ziet. Ik zal dit door eenige voorbeelden ophelderen.
Het kind kent en gevoelt zijne zwakheid , en
schrijft die natuurlijk aan zijne kleine gestalte toe.