Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
nOOFDSTVK III.
O N D E B W IJ S.
ALGEMEEXE BESCHOUWING.
Onderrigt uw kind, cn het zal uw
troost lijn en de vreugde uwer licl.
SALoao.
Indien het volstrekt noodzakelijk is, dat men zich,
gedurende de eerste jaren van een kind, met zijne
zedelijke opvoeding bezig houde, niet minder nood-
wendig is het voor zijn onderrigt te zorgen, of
liever het eenige, waarvan hij nog eenig nut kan trekken,
en dat hem door uitwendige voorwerpen gegeven
wordt, te bevorderen. Hunne werking op zijne zin-
tuigen is traag en verward, cn de gewaarwordin-
gen, welke zij voortbrengt, en die de gewoonlijkste
bron zijner denkbeelden zijn, worden dit ook van
vele dwalingen. Dc ondervinding, wel is waar,
verbetert in het vervolg daarvan het grootste ge-
deelte; maar er zijn er, die overblijven, cn zich
zoo diep in zijn geheugen prenten, dat zij daarin
voor het gansche leven bewaard blijven, indien men
geene zorg draagt om zijne zinnen te leiden, zijn
versland te verlichten, en de eerste werkingen van
zijn oordeel te besturen. Het kind heeft voor het
zedelijke, zoowel als voor het ligchamelijke, vreemde
hulp noodig, en kan die niet tc vroeg ontvangen ; maar
alvorens hem tc Iceren zich tc bedienen van dc werk-