Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
oiitLrokcn, en de grove aanleg zal allijd door liet
vernis, waarmede hij te vergeefs zal trachten den-
zelven te bedekken, heen schijnen.
Dit alles wederspreekt niet hetgeen ik hierboven
gezegd heb wegens de afzondering, waarin men zoo
lang mogelijk een kind houden moet; want het is
niet noodig hem in de groote wereld in te leiden,
om hem de uitwendige hoedanigheden te doen ver-
krijgen , waarvan ik zoo even sprak, en hij kan
zich die bij zijne ouders in den dagclijkschen kring
eigen maken.
Ik zal bij al heigeen ik tot nu toe over de ze-
delijke opvoeding heb gezegd, nog maar eene enkele
aanmerking voegen, namelijk: dat de menseh, gebo-
ren om in de maatschappij le leven, in dezelve
godsdienst, deugd, goede zeden en de liefde lot
den naasten moet medebrengen. Indien het onderwijs,
hetwelk nu het voorwerp mijner beschouwing zal zijn ,
hem eenige dezer voorregten kon onlnemen, dan ware
foei beter, dat hij in onwetendheid bleef verkeeren.