Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
anderen , de gedienstigheid, de nederigheid, de zacht-
aardigheid, het geduld, de eerbaarheid in de hou-
ding, in de uitdrukkingen en in de handelingen. Het
voorkomen dient in de wereld meer dan men wel denkt:
jEque pauperihis prodest, locuplclibtis ceque,
Et neglecta wque pueris senibusque iiocebit.
horaircs.
Vele mensehen oordeelen alleen hierop en dringen
niet verder door. Deze hoedanigheden zijn, zoo als
BACON zeide, een altijddurende aanbevelingsbrief; en
zij kunnen worden beschouwd als eene munt , die
niet dengenen, die ze ontvangt, maar die ze uitgeeft,
verrijkt. De ouders geven hierop , even als op vele
zaken, meestentijds te laat acht; enkele letten er
in het geheel niet op, en hiervandaan komt het,
dat de kinderen óf die pligten niet kennen, óf de-
zelve slechts onvolledig vervullen. Men kan, tot
zekeren graad, de gevolgen van eene slecht bestuur-
de opvoeding verhelpen of bemantelen; maar de ge-
breken der eerste zedelijke opvoeding worden nimmer
geheel verbeterd. Welke oplettendheid een slecht op-
gevoed mensch op zijne daden , woorden cn manieren
ook brenge; hoezeer hij later ook de gewoonten aan-
neme van de wereld en van dc hoogcre standen, men
zal ligtelijk ontdekken wat hem in zijne jeugd heeft
ueelspel de ff-^olken , van aristopniües, dal hij voor hem de
beenen niet mogt Isruisen. Ik berisp u, laat rtAio , in zijnen
Gorgias, socbates tot eenen jongen Alhener zeggen; zoo groot
was het gezag yan den ouderdom bij de ouden !