Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
üogcnblikken naar hetgeen goed en nuttig is , verberg
zijn leven, zoo als pythagoras zeide, en zijt ver-
zekerd , dat zijne jeugd noch zijn rijpere leeftijd
u nooit reden tot verdriet en berouw zullen geven ,
cn dat zijn gedrag niet éénmaal uw vermogen on-
dermijnen , uw naam ontceren, uw leven verkor-
ten zal.
Men beklaagt somtijds de jeugd, men vindt dat
zij te zeer met pligten en werkzaamheden is over-
laden , en men zou zich moeten beklagen dat de
eenige tijd , waarin zij welligt bezig zal zijn, zoo
kort is en somtijds zoo slecht besteed wordt. Er zijn
zeer weinig menschen, die, bij hunne intrede in de
wereld, er nog aan denken om hun verstand le oefe-
nen en hunne zedelijke opvoeding te voltooijen.
Van de raadgevingen eens meesters en somtijds van
die eens vaders bevrijd, vergeten zij een gedeelte
der lessen , die zij hebben ontvangen , en hunne
eigenliefde verhindert, dat zij er nog nieuwe zouden
kunnen ontvangen. Gelukkig hij, die lang den steun
mag behouden , welke zijne jeugd beschermde , of dien
door eenen waren vriend kan vervangen! Gelukki-
ger nog hij , die de behoefte gevoelt, welke hij
aan die raadgevingen heeft, dezelve weet aan te
hooren, zich niet vernederd acht door dezelve te
volgen , en in de opregtheid en zelfs de streng-
heid , welke men jegens hem bezigt, de zekerste
getuigenis vindt van de genegenheid, die men hem
toedraagt.
Niets is bevorderlijker om de zeden der jeugd te
vormen en haar de deugd te doen beminnen ,
dan haar het voorbeeld daarvan te geven. Aristote-