Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
125.
het is niet minder gevaarlijk hem te spoedig hare
genoegens tc doen smaken. De afzondering, waarin
men hem zal houden tot dat hij zijne studiën zal
volbragt hebben, heeft voordeden, waartegen geene
andere beweegreden kan opwegen. Het ouderlijk
huis moet hem beveiligen tegen verleidingen, waar-
aan hij maar al te veel zal zijn blootgesteld , en,
zoo als JOAS , moet hij zeggen :
Ce temple est mon paijs, je n'eti comais pas d'autre.
EACi^iE, Athalie.
Men ziet ouders hunne kinderen, reeds op den
leeftijd van veertien of vijftien jaren, op bals , in
schouwburgen en gezelschappen leiden, en zich na-
derhand verwonderen , dat zij de vruchten niet oogs-
ten van tien jaren zorg en onkosten. Dit gevolg
is onvermijdelijk , en ik beroep mij hier op de
ondervinding.
Moet men dan , zullen mij eenige ouders zeggen ,
een kind alle verstrooijing ontnemen; mag hij zijne
boeken niet verlaten, en moet hij gedurende een
gedeelte van zijn leven slaaf zijn ? Neen , dat moet
niet zijn : laat hem zijne genoegens cn behoudt de
uwe , die voor hem niet zonder gevaren zouden
zijn. De studie moet dc voornaamste bezigheid van
zijnen leeftijd zijn , en zijne goede opvoeding hangt
af van die gelukkige vcrpligting om te leeren cn
te gehoorzamen, alsmede van die afhankdijkheid,
welke gij, in het vervolg, niet dan zelden van
hem zult verkrijgen. Houdt zijne kindschheid bezig,
maakt u van dezelve meester, bestuurt daarvan alle