Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
ter wij onderrigt worden ; maar wie zou durven ver-
zekeren , dat wij daardoor gelukkiger zijn ? Om de
menschen lief tc hebben , moet men misschien niet
te veel trachten hen te leeren kennen, en den toe-
stel, waarop hunne schijnbare deugden rusten, niet
wegnemen. Men moet vreezen teregt geholpen te
worden omtrent zijne dwaling over die tooneelachtige
begoocheling, welke de behoeften onzes harten over
het tooneel der wereld hebben verspreid. Met zijne
naasten leven, hen beminnen, hen helpen, om door
hen geholpen te worden, ziedaar het zedelijk wet-
boek van alle lijden en alle volkeren. Het is de
bron van ons geluk, stelt onze betrekkingen met
de maatschappij daar, en sluit tegelijk onze pligten
cn onze regten in zich op.
Ik herhaal het, ik geloof niet dat het nuttig
zij, aan een kind eene te vroege kennis van den
mensch te geven. Alles wat een onderwijzer doen
moet, is onder zijne lessen eenige wenken te men-
gen over de pligten, welke het kind eenmaal tc
vervullen zal hebben, en over de noodwendigheid,
om de beminnelijkste aller deugden in de zamen-
leving mede te brengen , namelijk, loegevendheid.
In hare betrekkingen tot de godsdienst cn de ze-
deleer beschouwd, zijn cr voorzeker schoonerc en
die mocijelijker te vervullen zijn, maar er is er
geene welke nuttiger is; en zelfs in onzen maat-
schappelijkcn toestand is zij niet alleen eene deugd,
maar wordt zij eene verpligting door de billijkheid,
ons geweten en ons belang voorgeschreven.
Indien het gevaarlijk is , om aan eenen jonge-
ling de zedelijkheid der wereld te doen kennen ,