Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
De geduchte en geheimzinnige magt, waarmede de
hartstogten op ons werken , wordt niet altijd door
de rede beteugeld. Zij bebeerschen den man, die
op zijn oordeel heeft gerekend om ze te bestrij-
den , terwijl zij met moeite dengenen bereiken en
onderwerpen , die zich alleen door zijne grondbegin-
selen heeft trachten te verdedigen.
Deze denkbeelden zijn niet in het bereik der kin-
deren. Zij zijn reeds aan de algemeene wet onder-
worpen , maar zonder het te weten. De kracht,
waaraan zij gehoorzamen , is hun nog onbekend,
en deze onwetendheid is een deel van hun geluk.
Moet men trachten hun dezelve te ontnemen, en
hen langzamerhand tot dc kennis van den mensch
inwijden? Ik geloof het niet. De illusiën omringen
hen van alle zijden ; men moet aan den tijd en
de ondervinding dc zorg overlaten, om deze te ver-
drijven. Deze tijd zal maar al te spoedig komen,
want de gelukkigste mensch is bij , die dezelve het
langst behoudt. Ilel lot iler jeugd is idleen zoo be-
nijdenswaardig , zegt de ridder guant , omdat zij niets weet,
en de oiulerdom is zoo ellendig, enkel onulal hij alles weet.
Welke vrucht zou bovendien de jeugd van dit
onderrigt trekken , en wie is de man, die opregt-
heid en moed genoeg zou bezitten, om haar hetzelve
te geven ? Zij zou bet verlies van den blinddoek ,
die baar de oogen bedekte, betreuren, en zou ge-
looven het nieuwe voorregt, hetwelk men haar doet
genieten, tc duur te hebben gekocht. Wat men
van den kant der rede wint, verliest men aan
de zijde van het gevoel en de verbeelding. Hoe
verder wij in het leven voorwaarts treden, hoe be-