Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
gen. Vilam regit fortuna, non sapientia, zegt cicero.
Maar de goede grondbeginselen, die men hem zal
hebben ingeprent, zullen niets van hunne kracht
noch van hunne nuttigheid verliezen. Later, te mid-
den van den stroom der vermaken en der verstrooi-
jing, zullen zij zich in het diepst van zijn hart
doen hooren, cn in zijne oogen al de bekoorlijkheid
doen verdwijnen van die vermaken, welke door de
zedelijkheid worden verworpen. Indien hij echter te
zwak of te onvoorzigtig de stormen durft trotseren,
dan zullen zij hem dc hulp en den steun aanbieden,
welke bij noodig zal hebben, en zullen voor hem
het plechtanker zijn, zonder hetwelk hij de schipbreuk
niet ontkomen kan.
Men heeft gezegd, dat de kwade neigingen allijcl
een valsch oordeel doen vooronderstellen. Dit is,
dunkt mij, zich zeer vergissen omtrent derzelver
aard cn hare magt. Wie is de man, die, aan
zijne opvoeding bekwaamheden en deugden tc dan-
ken hebbende, en niet door zijn oordeel, maar
door de begoochelingen, waarmede de hartstogten hem
hebben omringd, cn door de soort van bedwelming,
welke zij ten gevolge hebben, op den dwaalweg ge-
bragt, niet somtijds heeft gezegd :
Video meliora proboque ; dcteriora sequor.
ovidius.
Jc ne {ais pas Ie bien que j'aime,
Et je fais Ie mal que je liais.
st. paul, trad. de louis racine (1).
(1) mni. vii. vs. 10.