Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
hen laat, hoe meer moeijelijkheden zijne opvoeding
zal aanbieden.
Wij zijn eindelijk aan dat tijdstip gekomen , waar-
op men beginnen kan een kind van zijne pligten te
onderrigten. Tot nu toe bepaalden zij zich tot éénen ,
GEHOORZAMiiN. Maar hij is nog, volgens de uitdruk-
king van . tacitus, magis extra vïlia, quam cum virtu-
tïbus. Wanneer zijn oordeel zich vormt, dan moet
hij in zijn geweten en in zijnen wil de beweegre-
den tot zijne daden zoeken , en aan dezelve eene
met dc gezonde zedeleer en de deugd overeenkomsti-
ge rigting geven. De godsdienst is zijn voornaam-
ste pligt; maar vermits zij het onderwerp van eene
afzonderlijke studie moet zijn , zal ik daarover hande-
len, wanneer ik over het onderwijs zal spreken. Ik
zal mij, voor het tegenwoordige, alleenlijk bezig
houden met degenen, welker uitoefening dagclijksch
is, cn die al de andere regelen. De eerste is de
eerbied en de onderdanigheid, welke een kind aan
zijne ouders is verschuldigd , en hieronder begrijp
ik ook al die personen, welke eenig gezag over
hem hebben.
Indien er een gevoel is, gewettigd door het ge-
bruik van alle tijden en alle oorden, gegrond op
de wetten der natuur, en bekrachtigd door dc men-
schelijke wetten, dan is het de eerbied voor onze
ouders. Het is zoo diep in onze harten gegrift, dat
het kind, hetwelk hetzelve één oogenbiik miskent,
ons een monster toeschijnt. De godsdienst, de maat-
schappelijke instellingen, de algemeene meening ver-
oordeelen en verwerpen hem; en hoe gestreng zij
ook jegens hem handelen, is de vaderlijke vloek