Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
spijzen niet verdragen kunnen. Dit alles is slechts
eene gewoonte en de vrucht eener gebrekkige op-
voeding. II peut y avoir ü l'aventure a cela quelque pro-
pnélé occulte, zegt montaigne , mms on l'estreindrait
a mm avis, qui s'y prendrait de bonne heure. Ik ont-
ken niet, dat men onder de namen van sympathie
en antipathie wonderlijke en onverklaarbare gebeurtenis-
sen verhaalt; maar, van den eenen kant beschouwd,
zijn vele derzelve twijfelachtig en overdreven; van
den anderen , zou men de oorzaken daarvan kunnen
opsporen en misschien vinden in de eerste indruk-
ken , welker langzame maar onvermijdelijke werking
in eene soort van geheimzinnigheid schijnt gehuld
te wezen. Ongelukkigerwijze worden die indrukken
naauwelijks opgemerkt, wanneer zij ontstaan; en
wanneer derzelver gevolgen ons komen verrassen,
dan zijn de oorzaken , die dezelve hebben voortge-
bragt, te ver verwijderd, dan dat wij dezelve zouden
kunnen verklaren. Kan men zich dus wel ver-
wonderen, dat de wetenschap der opmerkers schip-
breuk lijdt voor deze soort van verschijnselen,
wanneer de draad, welke hen in dezen nieuwen
doolhof zou kunnen leiden , niet meer bestaat ?
Men moet dus aan die eerste jaren eene gedurige
en naauwkeurige oplettendheid wijden, en waken
dat een kind geene gewoonten aanneme, welke hij
niet ligtelijk zou kunnen afleggen. Alle, zelfs de-
gene , welke het onverschilligst schijnen, kunnen
schadelijk worden. (Hiervan wordt natuurlijk die
van het goede afgezonderd, want deze kan men
hem niet vroeg genoeg inboezemen.) Door hem al-
les te doen eten, hem te gewennen om alles tc zien ,