Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
zelden gebeurt dat een kind schreit, wanneer hel
valt, indien het alleen is en niet gelooft gehoord
te worden , ten zij echter het zich werkelijk bezeerd
hebbe; terwijl het zijn gewoon spel zal drijven,
indien het zich in de nabijheid van menschen be-
vindt , al heeft hij zich bezeerd of niet, en dat
alleen om liefkozingen of lekkernijen te erlangen.
Met eenige oplettendheid zal ons niet dc minste
beweging van een kind ontsnappen. Zoo ook is in
de natuur alles voor ons een voorwerp van weet-
gierigheid , van onderrigting, van dankbaarheid en
van bewondering, terwijl zij stom en levenloos is
voor dengenen, die haar niet weet te bestuderen of
niet zoekt te kennen.
Ik kan niet genoeg op deze te zeer miskende,
of liever geheel verwaarloosde waarheid terugkomen,
namelijk, dat de drie of vier eerste jaren des levens
op al het overige van hetzelve met eene kracht werken,
welke de tijd en de opvoeding somtijds kunnen vermin-
deren , maar nooit geheel vernietigen. De kennis-
sen , welke het eerst verkregen zijn, blijven het
duurzaamst; daarvandaan dat men zich in den
ouderdom veel moeijclijker die zaken herinnert,
welke men gezien of geleerd heeft tusschen de twin-
tig en zestig jaren, dan. die, waardoor men vóór
zijn twintigste levensjaar gctroiren werd. Het is dan
dat de neigingen, de lusten of afkeerigheden ont-
slaan zijn, welke men gedurende zijne overige le-
vensdagen behoudt, en die men ten onregte aan
de organisatie toeschrijft. Men ziet volwassene men-
schen , welke bevreesd zijn voor spinnen, muizen,
kikvorschen , voor den donder enz. , of die cenigo