Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
koosde hem, deed in één woord wat al dc moe-
ders in zoodanige gevallen doen. Daar zijn vallen
zeldzaam gevaarlijk was, bemerkte zij weldra
dat hij uit gewoonte schreeuwde, en ook om de
magt zijner tranen te beproeven. Van dat oogen-
blik af oordeelde zij dat zij van stelsel moest ver-
anderen. Iedere keer dus, dat hij weder viel, bleef
zij zitten, en scheen het zelfs niet te bemerken; zij
verzekerde zich echter dat het kind zich niet had
bezeerd, en in dat geval liet zij hem schreijen en
alleen opstaan. Kwam haar de val ernstiger voor,
dan stond zij langzaam op, ging zonder eenig tee-
ken van onrust of angst te toonen naar hem toe ,
nam hem op, en nam al de voorzorgen, welke zij
nuttig en noodzakelijk achtte.
Zie hier wat na eenigen tijd het gevolg was
van deze handelwijze. Het kind bemerkte dat men
zich wegens de oorzaak zijner tranen niet meer
vergistte , en wanneer hij viel , schreide hij niet
meer dan wanneer hij zich werkelijk bezeerd had.
Ziende dat men hem dan zelfs niet meer beklaag-
de , hield hij op met klagen, en eindigde door in
de gerustheid tc doelen, welke hij rondom zich
heerschen zag; want men kan opmerken, dat de
kinderen nooit meer schreeuwen, dan wanneer men
zich veel schijnt te beangstigen over de toevallen,
welke hun overkomen, want bij de pijn , welke zij
kunnen hebben ondervonden, komt nog de schrik,
welke men hun veroorzaakt. Eene andere opmer-
king , welke ook gemakkelijk is te doen , en welke
mijne mecning over de slimheid en het doorzigt
waarvoor zij vatbaar zijn, ondersteunt, is dat het