Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Van al de neigingen, Tvaarvan ik heb gesproken,
is de heerschzucht de sterkste cn de moeijelijkste om
tc overwinnen. Zij kondigt zich bij een kind reeds
vroeg aan, en vertoont zich in al zijne daden: zijne
bewegingen , zijne tranen, zijn geschreeuw, zijn be-
velen ; hij beveelt in plaats van te gehoorzamen; en
geboren om afhankelijk te zijn , tracht hij al wat
hem omringt onder zijne heerschappij tc brengen,
en het gelukt hem somtijds. Indien men het be-
kende gezegde van themistocles voor waarheid kan
aannemen , hoe vele kinderen hebben dan geene
rijken bestuurd !
liet is natuurlijk, dat men zich in het eerste
jaar aan de begeerten van een kind onderwerpe;
bij kan zijne behoefte niet dan moeijelijk doen ken-
nen ; men is bevreesd dezelve niet te raden. Het
is in dit tijdperk beier tien nuttelooze voorzorgen-
te nemen , dan eene enkele te verzuimen, die nood-
zakelijk zou kunnen wezen. Maar zoodra men be-
merkt dat die noodzakelijkheid niet beslaat, en hij
alleen vraagt om gehoorzaamd te worden, dan moet
men hem weerstaan. Hij zal weldra gevoelen dat
hij dan alleen verkrijgt, wanneer hij werkelijk noo-
dig heeft; en zijne tranen, in plaats van de tolken
zijner luimen te zijn, zullen niet dan zekere lee-
kens zijn van zijne smarten. Dan en later zullen
die luimen, waarover eene verzotte moeder slechts
lacht, het verderf van dien zoo teeder beminden
zoon veroorzaken, of ten minste zijn leven verbit-
teren. Men schept vermaak in zijnen kleinen loorn,
zijne weerspannigheid, zijnen trots, zijne hoofdigheid :
een driftig, oploopcnd en eigenzinnig kind geeft