Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
< Indien het echter aan zijn goed gestel gelukt
« hem te behouden, leer dan, o onberadene
< moeder! welke de vrucht zal zijn der ligchamelijkc
f opvoeding, die gij hem gegeven hebt. Aan
< die beuzelachtige zorgen, waarmede gij hem
€ hebt omringd, gewend, zal hij niet alleen geloo-
« ven, dat bij dezelve niet missen kan, maar zijn
« zwak cn teeder gestel zal hem dezelve gedurende
< zijn gansche leven onontbeerlijk doen zijn. Vlug-
« heid, kracht en behendigheid missende, cn naau-
< welijks in staat zijne ledematen te gebruiken, zal
< hij onbekwaam zijn om zich toe te leggen op bet-
« geen gezonde, geoefende en sterke organen ver-
< eischt. Door lekkere en uitgezochte spijzen, waar-
« aan hij gewoon is geworden, verzwakt, zal hij
< weldra geene andere genoegens kennen dan die,
t welke zijne onmatigheid hem zal verschaffen, en
« door eenen vroegtijdigen ouderdom , noch door
« gebreken, die hem denzelven ondragelijk zullen
« maken, niet verbeterd noch tegengehouden worden."
Het tweede gedeelte der opvoeding is niet minder
I)clangrijk dan datgene, hetwelk ik afgehandeld heb,
maar men zal zien , dat het veel moeijclijker is
daarin goed te slagen.