Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
door een gevoe!, hetwelk niet altijd door het verstand
cn de ondervinding bestuurd wordt, en, om tot
haar doel te geraken, middelen bezigen, die haar
ieder oogenblik daarvan verwijderen. Bloedverwan-
ten, vreemdelingen zelfs, getuigen van het kwaad,
van deszelfs voortgang, en, in staat om de gevolgen
daarvan in te zien, zwijgen, óf omdat zij het nutte-
looze van hunne raadgevingen kennen, óf omdat zij vree-
zen de eigenliefde eener moeder te kwetsen, cn den schijn
te hebben dat zij haar van gebrek aan voorzigtigheid ver-
denken. Slagtoffer van deze blinde en onbezonnen ge-
negenheid , zou haar kind niet reeds van de vroeg-
ste jeugd af geslagen zijn geworden, indien een ware
vriend haar, toen het nog tijd was, met vrijmoedig-
heid had durven zeggen: < Wat verwacht gij van
< het stelsel, dat gij aangenomen hebt? De natuur
« had u eene jonge plant vol sap en leven toever-
« trouwd; zij kwijnt en verdort onder uwe handen:
<i gij alleen echter schijnt dit niet te bemerken. Gij
«bemint uw kind, zegt gij. Neen, gij l)emint het
« niet: gij gelooft teeder te zijn, en zljt slechts zwak.
« Gij wilt schijnen zijn welzijn te zoeken, en gij be-
< werkt zijnen ondergang. Zijne maag , welke gij met
« ongezond en onverteerbaar voedsel overlaadt, ver-
( zwakt langs zoo meer; zijn bloed verhit zich; zijne
< longen, bijna altijd met eene warme en slechts zelden
» ververschte lucht gevuld, werken niet dan moelje-
< lijk ; zijne leden, van beweging beroofd, verkrijgen
< noch den groei, noch de ontwikkeling, welke zij noo-
f dig hebben. Te vergeefs worstelt de natuur tegen
« u, gij vernietigt iederen dag haar werk. Uw kind
t valt geslagen door de hand bestemd om het te ondersteunen.