Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
zij liet Gymnasium vcrlielen ora liet vaderland te gaan
verdedigen, dan bragten zij in de legers eenen beproef-
den moed, de verachting der gevaren en van den
dood, de gewoonte der ontberingen en vooral eene
kracht, waarvan de uitwerkselen, moeijelijk te ge-
looven indien zij niet zoo goed bevestigd waren,
ons van de Spartanen het denkbeeld van een reuzen-
volk hebben nagelalen. De oefening m het worstelen^
zegt plutarchüs, (leed de Tliebancn den slag van
Leuctra winnen (1).
Het is verwonderlijk, dat de tegenwoordige Gou-
vernementen , die gedurig in oorlogen gewikkeld
zijn 5 en die derhalve er zoo veel belang in hebben
om al het voordeel te berekenen, dat zij van de
krachten van eenen menseh trekken kunnen, niet ge-
tracht hebben om een gebruik weder tc in te voeren,
hetwelk zou hebben bijgebragt om geheele geslach-
ten te behouden, die minder door het vijandelijk
staal, dan door vermoeijenis cn koude zijn wegge-
maaid (2).
Dc beschaving, waarvan ik zekerlijk dc, in zoove-
le opzigten, groote voordeelen niet zal betwisten,
(1) De gymnastiek werd bij de Romeinen op niet minder
hoogen prijs gesteld • maar zij maakten daarvan slechts gebruik ,
voor zoo verre dezelve op den oorlog betrekking had. Sedert eeni-
gen tijd heeft men het gebruik derzelve in Zwitserlandin
eenige scholen in Pmissen , Engeland, Frankrijk , en ook in ons
Vaderland ingevoerd. Maar er moeten nog vele jaren ^erloopen ,
eer dat dit gebruik algemeen zij.
(2) Onder het wij^ bestuur van onzen geëerbiedigden Koning
heeft men ook hier te land bij het militaire wezen de gym-
nastische oefeningen ingevoerd.