Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
mocijenissen van allerlei aard verharden. Ik geloof
niet dat uit de hevige lis;chaamsheweging, welke men
hem zal laten nemen, eenig onheil kan ontstaan ;
maar indien dit gebeurde, zou het voorzeker ge-
ringer zijn dan diegene, welke de bespottelijke
voorzorgen, waarvan hij het voorwerp is, na zich
slepen. Hoort wat montaigne zegt : Endurcissez votre
enfant à la sueur et au froid ^ au vent, au soleil et aux
hasards, qii il faut mépmer, Otez lui toute nwUesse et
délicatesse au vêtir et au coucher, au manger et au boire.
Des vêtements légers, zegt ook de schrijver van de
Législation primitive, la tête découverte, un lit dur,
EXERCICE ET SOBRIÉTÉ, des privations plutôt que des
jouissances, voilà le moyen de rendre les enfants sains et
robustes.
Het is te bejammeren, dat men in de openbare
opvoeding de gymnastiek, die bij de ouden zoo ge-
acht werd, en van algemeen gebruik was, zelfs voor
de beide geslachten, zoo als te Sparta, niet algemeen
hebbe ingevoerd (1). Het was niet, zoo als eenigen
nog gelooven, om te Olgnipia den prijs te gaan beha-
len, dat de jeugd zich in het loopen, het worstelen,
het werpen met den diskus enz. oefende. Wanneer
(1) Ik verzoek den lezer niet te denken, dat ik dwaas ge-
noeg zou zijn om te willen, dat men de kinderen opvoedde ,
even als de Grieken en Romeinen dit werden. Eene menigte
physische en zedelijke redenen stellen zich daartegen. De eeni-
ge gevolgtrekking, welke men moet afleiden van hetgeen ik
hier en ook op andere plaatsen zeg, is, dat wij de ouden
niet genoeg kunnen navolgen in die wijze instellingen, welke op
onze zeden en gebruiken , cn vooral op onze ligchaamsgcstellen
kunnen toegepast worden.