Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
die, in weórwil van alle aangewende middelen,
niet kon genezen van eene kwaal , waarmede hij
behebt was, de hulp inriep van eenen bekwamen
vreemden doctor. Deze beloofde hem de gezondheid
terug te geven door een middel, waarvan hij alleen ,
zeide hij , het geheim bezat. Hij liet eene malie
en eenen bal uitholen, vulde dezelve op met ver-
scheidene kruiden, en beval den Vorst, dat hij zich
alle morgens in het maliespel moest oefenen lot dat
zijne handen en zijn gansche ligchaam met zweet be-
dekt zouden zijn. Deze volgde zijnen raad, en genas
binnen korten tijd.
Deze allegorie is zeer goed verzonnen om aan
te toonen, dat de beweging het krachtigste aller
geneesmiddelen is. Er zijn er geene, die beter voor
een kind geschikt zijn ; en echter, hoe dikwijls ge-
beurt het niet, dat men hem niet durft te laten
uitgaan, wanneer het te warm, of te koud, of te
vochtig is? dat hij, vooral in de steden, gedu-
rende eenige maanden van het jaar, zijne uitspan-
ning geniet bij zijne leertafel? dat, vooral bij dc
rijken, hij enkel gaat loeren in een goed besloten
rijtuig, als of men bevreesd ware, dat hij zich
zou vermoeijen , als hij zijne beenen gebruikte.
De rijken klagen over hunne gezondheid, ik ben
er geenszins over verwonderd. Ik ben het enkel
over ééne zaak, namelijk, dat, opgevoed zoo als
zij dit worden, zij niet nog meer aan ziekten en
gebreken onderhevig zijn.
Men moet een kind in alle jaargetijden, welk
weer het ook zij, laten wandelen; hem gewennen
geene luchtgesteldheid te vreezen; hem legen ver-