Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
held, zegt een oude schrijver, is de beste werkster
tier wellust. Eene Koningin van Carië, door alexan-
der den Groolen weder in het bezit gesteld van haai'
rijk, dacht hem hare dankbaarheid te bewijzen door
hem de beste koks en de keurigste spijzen, die
zij vinden kon, te zenden ; alexander zond haar
alles terug, cn liet haar weten, dat zijn gouver-
neur léomdas hem eertijds betere koks had ge-
geven , door hem te leeren, dat, om met genoe-
gen het middagmaal te gebruiken , men vroeg moest
opslaan en veel beweging nemen, cn dat, om met
eetlust den avondmaaltijd te nuttigen, men 's mid-
dags matig moest eten.
De gevaren aan te toonen , welke men heeft te ver-
mijden , is den weg aanwijzen, dien men moet volgen.
Het behoort niet tot mijn plan om dit onderwerp
verder te behandelen, en te zeggen op welk eene
wijze een kind opgevoed moet worden. Men moet
even zoowel vermijden te veel als te weinig te doen ;
maar indien men in een der twee uilersten verval-
len moest, dan zag ik hem liever genoodzaakt zich
met de soep der Spartanen tevreden te stellen , dan
dat hij aan de gastmalen van lucullus zou aanzitten.
Dc beweging is, om het gestel van een kind Ie
vormen , niet minder noodzakelijk dan de matigheid.
Zij geeft hem kracht, behendigheid, vlugheid; zij
voorkomt of geneest het grootste gedeelte der kwa-
len , die hem belegeren ; voor alle leeftijden is zij
de beste geneesheer.
In dc Arabische Vertellingen, die uitmuntende zede-
lessen bevatten voor hen, die dezelve daarin zoe-
ken willen en kunnen , leest men , dat een Vorst,