Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
wcigcrd zal worden. Deze weigering zou hun zelfs
geen verdriet aandoen, want de ontbering van een
genoegen, dat men niet kent, is geene straf. Igmii
mlla cupido.
Deze matigheid, waaraan ik wilde, dat men een
kind gewende , en die reeds zoo vele voordeelen
in zich bevat, heeft nog een ander voorrcgt; na-
melijk , zijne opvoeding en zijn onderrigt worden
daardoor gemakkelijk gemaakt. Hoe wil men, dat
hij , wiens grootst genot is aan tafel te zijn, dien
lust en dien ijver voor de studie hebbe, die
dezelve vruchtbaar doet zijn ? dat zijne aandacht zich
vestige op bezigheden, die hem vervelen, wanneer
zij geheel bepaald is op eene collation, die hem
wacht ? hoe kan men zich , eindelijk , eenig succes
beloven van zijne werkzaamheden , indien gedurige
ongesteldheden of moeijelijke verteringen zijne zintui-
gen afmatten , cn de vrije werking zijner vermogens
belemmeren? Een overvloedige maaliijd, zegt kicuard-
son , is de vijand van de studie en van het nadenken.
Een stevig gebouwd huis heeft slechts geringe herslelUn-
gen noodig. De matigheid draagt, even als alle ande-
re deugden , hare belooning in zich zelve mede; maar
ik ken er geene, die op het geluk der menschen
eenen duurzameren cn sterkeren invloed uitoefent, want
zij alleen geeft de gezondheid (1), zonder welke er
geen geluk en geen genoegen bestaan kan. De matig-
(1) Ik Lad er kunnen bijToegen : en de schoonheid , on
mij daartoe beroepen op de raeening van Burros , wanneer hij
zegt: La bonne température de la Perse et dc la Géorgie,
fT I.A SOBRIÉTÉ DANS I.AQVELt.E ON I:LÈvE LES ENFANTS,
ne contribuait j>as peu à leur beauté corporelle.