Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
zen. Maar waarom hem daaraan gewend? Stellen
wij zelfs een oogenbiik, dat het niet grondig be-
wezen zij , dat dezelve voor de gezondheid schadelijk
is , waarom hem nog eenen hartstogt ingeboezemd ,
welks uitwerkselen hij niet altijd in staat zal zijn
tegen te gaan ? Hoe gevoelen zij , die zoo veel
werk maken van eene kostbare en uitgezochte ta-
fel , niet, dat voor een kind, voor wien alles ge-
noegen is, dit overbodig wordt, en dat het zijn
belang zou wezen, hetzelve voor hem te bewaren
tot op eenen leeftijd, waar hem geene andere
zullen overblijven ?
Het kind, zegt men, is van nature geneigd tot
lekker eten. Men dwaalt; het is alleen daartoe
geneigd, omdat men die neiging bij hetzelve heeft
opgewekt. Men beeft hem doen verlangen naar
spijzen , die men hem had moeten ontzeggen; men
heeft dezelve dikwijls tot het voorwerp eener be-
looning gemaakt; men schijnt er zelf te veel prijs
op te stellen, dan dat hij eindelijk er ook niet
op gesteld worde om dezelve te verkrijgen. Eene
moeder is niet ten halve zwak, en heeft zij één-
maal aan die lusten, welke zij heeft verwekt, toege-
geven , dan is het weigeren weldra niet meer in
hare magt.
Geheel anders zou het zijn, indien bet kind de
spijzen, welke ik als schadelijk voor hem beschouw,
nimmer had geproefd, en vooral indien hij was
gewend geworden zich met degenen, welke men hem
geeft, tevreden te zijn. Men ziet er die aldus zijn
opgevoed, cn er zelfs niet aan denken om datgene
te vragen, hetgeen zij wel weten, dat hun ge-