Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
heerlijke en kostbare maaltijden zouden verbieden,
zoeken zij dezelve, maken daarvan gebruik en zwij-
gen. Ik keer tot mijn onderwerp terug.
Het voedsel der kinderen moet eenvoudig, gezond
en genoegzaam zijn. Moeten zij eenmaal al de ver-
fijningen van de weelde kennen, dat dit zoo laat
zij als mogelijk. Men heeft algemeen opgemerkt,
dat de menschen, die matig zijn opgevoed, eerst
op eenen zeer gevorderden ouderdom zich aan de ge-
noegens der tafel overgeven. De harlstocten der
jeugd en van den mannelijken ouderdom schijnen zich
tegen deze neiging, die de anderen vervangt en de-
zelve overleeft , te verzetten en hare ontwikkeling
te verhinderen. Het lekker eten is gewoonlijk de
hartstogt van den grijsaard. Hij heeft zoo weinig
te verliezen, zoo weinig genoegens te smaken, dat
men hem dit wel kan vergeven. Voor hem is het
tegenwoordige alles; hij heeft van de toekomst niets
meer te hopen. Het kind is vol jaren, en men
moet bij zijne intrede in bet leven geene veren
verlammen, welker werking hem later zoo dienstig
zal zijn.
Waarom moeten zulke wijze raadgevingen, cn ik
kan dezelve zoo noemen, want zij zijn vóór mij
reeds zoo dikwijls gegeven, onophoudelijk worden
herhaald ? De reden is zeer eenvoudig ; het is omdat
de meeste ouders vermcenen dezelve niet noodig te
hebben: zij denken, dat hun kind matig is, omdat
het zich niet dikwijls de maag overlaadt, en zij
zien voor hetzelve geen nadeel in de leefwijze, welke
zij zeiven hebben aangenomen, en die bijna altijd
oenen zickclijkcn ouderdom of oenen vroegtijdigen dood