Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
deden heeft, moet toch ook deszelfs ongelegenheden
hebben; en deze zijn onvermijdelijk, üe geneeshee-
ren weten beter, dan wie het ook zij , dat de spij-
zen, waarvan ik spreek, kwade sappen en eene slech-
te chijl verwekken; dat zij het bloed verhitten; dat,
indien zij matig gebruikt en, wanneer het gestel ge-
vormd is, minder schadelijk zijn, zij echter voor een
kind, welks zwakke cn teedcre maag zij overladen
en afmatten , en dat niet over zijne behoeften oor-
deelcn , noch zijne begeerten matigen kan, zeer ge-
vaarlijk zijn. Maar zij vreezcn de genegenheid cener
moeder tegen te streven, door haar eenen raad le
geven, welke bij haar gebrek aan oordeel en on-
dervinding zou doen vermoeden; en om haar niet
tc beleedigen, sluiten zij de oogen over eene zwak-
heid , welker gevolgen traag en somtijds verwijderd
zijn. De geneesheeren, even als alle andere men-
schen , transigeren met de wijsheid en dc rede,
en trachten hunne pligten met de welvoegelijkheid
overeen te brengen. Zij weten, dat lekker eten
en zinnelijkheid negen tiende gedeelten der
rijken dooden (1). Maar wel verre dat zij dc
(1) Innumerabiles esse morbos miraris, zegt se5eca , coquos
numera» [ Verwonder u niet, wanneer gij zoo vele koks ziet ,
over het groote aantal ziekten.) — Nous avons corrompu notre
goût j et d'un sens de plaisir nous avofis fait un organe de dé^
bauche, qui n'est flatté que de ce qui Virrite» Nous sommes
même ^ à cet égard y au dessous des animaux, puisque leurs sens
«e sont pour eux que des moyens de conservation et de sayitv,
et quails deviennent pour nous des causes de destruction et de
maladies» L*intempérance détruit et fait languir plus d'hommes
elle seule que tous les autres fléaux de la nature humaine réunis.
BUFfON.