Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
gen, op ragouts, gebakken, konfituren, suikergoed,
wijn (1) , koflij, likeuren , ijs enz. Zij zien niet in ,
dat een kind, op deze wijze opgevoed, zijne behoeften
van zijne gewoonten niet weet te onderscheiden, dat
hij aan zijne begeerten den naam geeft van eetlust,
cn dat hij eet zooveel hij eten kan. Het minste
kwaad, hetwelk hieruit kan ontstaan, is, dat zij zich
dc maag bederven; maar de kwalen, die hieruit
voor het vervolg kunnen voortvloeijen, en waarover
ik reeds een woord gezegd heb, zijn zoo talrijk,
dal ik zou gelooven aan de oplettendheid of aan de
scherpzinnigheid mijner lezers te kort te doen, in-
dien ik weder hierop terugkwam. Ik schrijf niet
voor hen, aan wie men alles zeggen moet.
Maar, zal men mij tegenwerpen, zijn deze spij-
zen dan zóó schadelijk voor de kinderen, en ziet
men niet somtijds doctors , die hun het gebruik daar-
van toestaan? Ik weet het, en zie hier mijn ant-
woord.
De rijken hebben, even als de Vorsten, hunne
hofhouding, en al wie hen noodig heeft, leert de
waarheden verbergen, welke hun onaangenaam zijn,
en die het echter zoo belangrijk voor hen zou wezen,
te kennen. Hel vermogen, hetwelk deszelfs voor-
(1) Tlato en aristoteles wilden niet, dat de kinderen wijn
proefden, vóórdat zij 18 jaren bereikt hadden. St. aügüstirüs,
montaigne , locke , de beroemde doctor haller enz, waren van
hetzelfde gevoelen. Bij de ouden ontzeide de algemeene mee-
ning het gebruik daarvan aan de vrouwen, en somtijds , zoo
als bij voorbeeld bij dc Uomeinen , werd hetzelve haar door de
«etteii verboden.