Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Cato eindigde in den Senaat al zijne redevoeringen
met deze w oorden : Dit is mijn gevoelen, en dat Cnr-
ihago vernietigd worde. Hij, die over de opvoeding schrijft,
moet honderdmaal herhalen: Gewm dc kinderen aan
beweging en aan matigheid.
Het eerste dezer middelen is van een vrij alge-
meen gebruik, omdat de kinderen zelve daarvan
gaarne gebruik maken; zij beschouwcu den lijd der
wandeling als aan dc studie ontstolen, en dat dc
beweging voor hen zoowel een vermaak als eene
behoefte is. Het andere middel wordt zeldzamer ge-
bezigd, vooral in de bemiddelde klasse , en ik zal er
de redenen van opgeven.
Het lekker eten is eene neiging der rijken; niet
dat de andere menschen daarvan bevrijd zouden zijn,
maar de noodzakelijkheid, en daarna de gewoonte,
hebben hun geleerd dezelve te onderdrukken, terwijl
zij bij de anderen onderhouden en dagelijks ver-
meerderd wordt door de gemakkelijkheid, waarmede
zij dezelve bevredigen kunnen. Een kind, dat met
deszelfs vijfde of zesde jaar, somtijds ook vroeger ,
aan de tafel zijner ouders is toegelaten, begeert al
wal hij ziet en vraagt het. Om dezen overlast te ver-
mijden , moet men óf zich onthouden van de spijzen,
die schadelijk voor hem zijn, óf hem dezelve geven,
en ik ken weinig ouders, die kracht genoeg bezitten
om het eerste middel te bezigen. Het middel schijnt
hun erger dan de kwaal. Zij vinden het, over het
algemeen , veel eenvoudiger om zijne lusten te raad-
plegen en aan begeerten toe te geven , die voorna-
melijk zich zullen vestigen op de spijzen, die voor
zijnen leeftijd het schadelijkste zijn , dat is te zeg-
6'