Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
van die beleefde docloren willen , die altijd van de
ineening van den zieke zijn, on die, uit vrees van
hem te mishagen, den moed niet hebben hem de waar-
heid te zeggen, cn hem te noodzaken gewoonten te
laten varen , welke dagelijks zijne gezondheid in gevaar
brengen. Vooral ten aanzien mijner kinderen zou ik
opregtheid en strengheid van hem vergen: mis-
schien geneigd zijnde aan hunne begeerten toe te ge-
ven, hunne lusten in te willigen, en minder naar de
rede dan naar mijne liefde voor hen te luisteren, zou
ik van zijne vriendschap verlangen, dat hij somtijds
mijne gevaarlijke zwakheid zou bestrijden, en mij hun
belang cn mijne pligten herinneren; ik zou vooral
willen, dat zijne raadgevingen minder ten doel had-
den hunne gezondheid te herstellen, dan de toevallen
voor te komen, die dezelve zouden kunnen bederven.
Indien echter de Voorzienigheid mijne wenschen niet
verhoorde, indien het grootste ongeluk, hetwelk een
vader te vreezen hebbe, mij overkwam, dan zou het
ten minste voor mij eene vertroosting wezen te kun-
nen denken, dat ik niets gedaan had om het te be-
spoedigen , cn aan mijn kind een goed te ontnemen,
hetwelk hij mij verschuldigd was.
l)e eerste opvoeding is geheel ligchamelijk: maar
van dezelve hangt, ten minste grootendeels, af wat
een kind eenmaal worden moet. Men kan dus niet
genoeg daarvoor zorgen om zijn ligchaam sterk te
doen worden; cn om dit doel te bereiken zijn er slechts
twee middelen, de beweging en de maliglieicl. Ik weet
het, dit is reeds dikwijls gezegd; maar er zijn waar-
heden, die zoo gewigtig en tevens zoo verwaarloosd
zijn, dat het altijd nuttig is dezelve te herhalen.