Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
niet meer het algemeen belang is, hetwelk dc daden
ingeeft en het doel regelt, hetwelk zij zich voorstellen:
ik zal dus vergeten, welke betrekkingen den burger
aan zijne regering moeten hechten, als ook welke ver-
pligtingen het maatschappelijk verdrag, waaraan hij
zich onderworpen beeft, hem oplegt; en mij in dit
opzigt naar de algemeene denkbeelden rigtendc, zal
ik alleen den individu en zijn persoonlijk welzijn be-
schouwen. De gewigtiger overdenkingen, die ik zou
kunnen doen gelden, zijn aan de mensehen van mij-
nen tijd te vreemd; en in de negentiende eeuw
van vaderland en algemeen welzijn te spreken , zou
geheel vruchteloos zijn.
De Gezondheid is het voornaamste, en misschien
het eenige ware goed. Zij alleen maakt, volgens mau-
tialis, het leven uit. Non esl vivere, sed valere, vila. Dit
is eene onbetwistbare waarheid, die, omdat zij zoo
dikwijls herhaald is geworden, algemeen bekend is.
Wat zuiks niet minder is, is dat wij de gezondheid ge-
nieten zonder dezelve te waarderen, en dat wij dan
eerst de waarde daarvan leeren gevoelen, wanneer
wij haar verloren hebben. Hieruit volgt dus, dat
de voornaamste pligt, dien wij jegens de jeugd heb-
ben te vervullen, en het grootst bewijs van onze be-
langstelling en liefde, bestaat in het zorgen voor de
versterking van het gestel, het vermeerderen der
krachten, en het verwijderen van alles, wat de ont-
wikkeling daarvan zou kunnen vertragen.
Zulke eenvoudige pligten zijn aan de ouders te
dikwerf herinnerd, dan dat hun dezelve onbekend zou-
den kunnen zijn; allen kennen dezelve, maar weinigen
doen wat noodig is , om dezelve goed te vervullen;