Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
zal het dit zekerlijk. Eene oude waarheid is allijd nieuw
Yoor dengenen, die dezelve niet kent of niet volgt.
HOOS'DS'CtJK. I.
LIGCninELIJKE OPVOKDETVG.
Men bemerkt dat de opvoeding in eene stad is ver-
waarloosd geworden, zegt plato in zijn Gemeenebest,
(ds men daar vele geneesheeren ziet. liet is niet mo-
gelijk om met minder woorden te doen gevoelen,
hoe veel de zorg, die men draagt om het gestel
van een kind te vormen, bijdraagt om van hem
een sterk en krachtig man te maken, die, tegen dc
vermoeijenissen gehard, vreemd is aan de beuzel-
achtige voorzorgen, welke de tegenwoordige wijze
om de jeugd op te voeden noodzakelijk maakt, en zon-
der ziekte en bijna zonder gebreken eenen hoogen
ouderdom bereikt. De oude wetgevers hadden, door
van zijne jeugd af voor iederen burger zorg te dra-
gen, minder zijn belang dan dat van den Staat op
het oog. Zij wisten, dat een man van een gezond
en goed ligchaamsgestel gelukkiger is, dat hij beter
in het genot is zijner vermogens, en dat hij, hetzij
hij zijne krachten aan het vaderland wijde, hetzij
hij hetzelve met zijne raadgevingen diene, voor hetzelve
veel nuttiger is dan dc zwakke en ziekelijke menseh,
wiens denkbeelden , even als zijn ligchaam , krachteloos
zijn. Mens sana in eorpore sano, zegt juvenalis.
Ik kan ligtelijk beseffen, dat bet in onze tijdea