Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
onderwijzer toevertrouwen. Indien dc standvastigheid,
en somtijds zelfs de strengheid, welke hij genood-
zaakt is te gebruiken, hun niet mishagen, het-
geen zeldzaam is, verbitteren zij het kind; nemen
zij hem tegen dengenen in , dien hij beminnen
en eerbiedigen moet, en zetten hem aan om den
man, die hem ten vader strekt, als een tiran te
beschouwen. Dat men dezen verwissele of niet, deze
opvoeding zal niettemin slecht zijn; want, om
goed te worden uitgevoerd, moet er van de zijde
van den meester zoowel als van den leerling eene
zamenwerking van zorgen , vlijt en ijver plaats vin-
den , welke reeds zeer zeldzaam te verkrijgen is:
maar wat misschien nog noodzakelijker is, er moet
van de zijde der ouders een vertrouwen bestaan ,
dat door niets uitwendigs moet schijnen tegenge-
werkt te worden; een geheele afsland van hunne
regten , cn vooral eene geheele vergetelheid van
een stelsel, dat al het kwade heeft voortgebragt ,
hetwelk zij zoeken te herstellen. Men ziet, dal de
goede uilslag afhangt van ccne vereeniging van
omstandigheden , moeijelijk te vinden bij eene gewone
opvoeding, en welke het bijna hersenschimmig is
te verwachten van diegene , welker gevolgen ik zoo
even heb aangewezen.
De ligchamelijke opvoeding is het eerste der drie
gedeelten , welke de eigenlijk gezegde opvoeding uit-
maken ; niet omdat zij gcwigtigcr is dan de twee
overige , maar omdat zij dezelve voorafgaat. Hier-
mede zal ik mij nu bezig houden. Wat ik hier-
over zal zeggen , zal voor eenige vaders niet nieuw
zijn , maar voor velen , misschien voor de meesten,