Boekgegevens
Titel: Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Auteur: Franken, G.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 B 4
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204793
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Opvoeding, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gedachten over de opvoeding en het onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
lijk worden, en hoe onvolledig en traag dc uil-
slag zal zijn. Het is vooral ten opzigle der op-
voeding , dat deze wijze raadgeving van eenen ouden :
principïis obsla, eene gedurige en juiste toepassing
verkrijgt. Leer het goede en het kwade aan uwen
zoon j als hij vijf jaren oud is , zegt plato.
Ik heb dikwijls hooren herhalen, dat men een
kind niet te veel moet tegenstreven; dat, wanneer
men het telkens berispt, men het plaagt en onge-
lukkig maakt ; en men ziet niet in , dat dit stelsel
van zwakheid en toegeeflijkheid noodwendig naar
dat doel heenleidt, hetwelk men vermijden wil;
dat de tegenkantingen, die men hem bespaart, gering
zijn ; dat degene, die men hem bereidt, vreesselijk
zullen wezen. Want ééns komt het oogenbiik,
waarin men de noodzakelijkheid gevoelt om hem
teregt te wijzen; en hoe veel moeite kost het dan
niet om zijne kwade neigingen te veranderen,
zijne spraak te verbeteren, zijn ongeduld , zijne
snoeplust, zijne nieuwsgierigheid , en, in één woord ,
al de gebreken, welke de nalatigheid zijner ouders
in hem heeft laten ontslaan, te onderdrukken. Dan is
het dat het kind ongelukkig is, cn dat hij, niet
begrijpende waarom datgene, hetwelk hem tot nu
toe veroorloofd was geworden , nu verboden wordt,
geneigd is het juk , dat men hem op wil leggen ,
af te werpen , en de zorgen , waarvan hij voortaan
het voorwerp zal zijn, als nutteloos en zelfs on-
regtvaardig te beschouwen.
Yeel erger nog is het, indien de ouders noch
de middelen, noch de kracht hebben om het kwaad ,
dat hun werk is , te verhelpen , hun kind aan een'