Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
28. Geeft men aan bedrijvende zinnen met een lijdend
voorwerp den lijdenden vorm , dan wordt dat voor-
werp het onderwerp van den lijdenden zin:
Bedrijvende zin: Karei vond eenek mooien
knikker.
Lijdende zin: Een mooie knikkeu iverd door
Karei gevonden.
29. Drukt een volzin slechts éene gedachte uit, b. v.
Maurits iron uen dag bij Nieuwpoort. Adolf van
Nassau en A reinherq sneuvelden hij Ileiligerlee , dan
noemt men zulk eenen zin eenen enJceluoudigen volzin.
30. Worden twee of meer zinnen tot éenen volzin ver-
bonden b. v. : Jan leert zijne les, maar zijn broeder
speelt, dan noemt men dien samengestelden volzin
31. Zijn twee of meer zinnen op die wijze verbonden,
dat ze, zonder verandering, ook ieder op zich zeiven
kunnen gebezigd worden , dan zjjn ze nevengeschikt
verbonden: De enkelvoudige zinnen van boven-
staanden samengestelden volzin kunnen ook ieder op
zich zeiven genomen worden : Jan leert zijne les Zijn
broeder speelt
32. In andere samengestelde zinnen bevat éen zin,
die hoofdzin genoemd wordt, de hoofdgedachte. De
andere zinnen dienen om de deelen van den hoofd-
zin te bepalen.
33. De man, die Amerika ontdekte, heette Columbus, Hier
is de hoofdzin: De man heette Columbus. De af-
hankelijke zin : die Amerika ontdekte dient tot bepa-
ling van het onderwerp de man. Een dergelijke
afhankelijke zin, die eene zelfstandigheid bepaalt,
heet bijvoeglijke zin.
34. Sommige afhankelijke zinnen zijn het onderwerp,
voorwerp of gezegde van den hoofdzin.
35. Het verwondert mij niet, dal hij te laat gekomen ia.
Van den hoofdzin: Het verivondert mij niet is het
voornaamwoord bet slechts de plaatsvervanger van
het eigenlijke onderwerp : dat bij te laat gekomen is.
Plaatst men het eigenlijke onderwerp of den onder-
werpszin vóóraan , dan valt het voornaamwoord weg:
Dat hij te laat gekomen is, verwondert mij niet.