Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
h. Het gezegde noemt in lijdende zinnen de han-
deling, die het onderwerp ondergaat: De moeder
■\v01ïdt geroepen.
In bedry vende en lijdende zinnen wordt het gezegde
altyd door een werkwoord uitgedrukt.
c, In andere zinnen zegt het gezegde , dat het
onderwerp bestaat, ivat het is of hoe het is: Het
hoek is er. Hij is gehoorzaam. Cyrus was een
dapper vorst. In dergelyke zinnen wordt het ge-
zegde uitgedrukt óf alleen door de werkwoorden:
zijn, blijven^ schijnen^ ivorden, lijken ^ heeten óf door
genoemde werkwoorden, gevolgd door een zelfstan-
dig nw. en bijvoeglijk nw. of voornaamw . Deze
laatste woorden noemt men dan 't naamwoordelijk
gezegde. In de beide laatste bovenstaande zinnen
zijn gehoorzaam en een da'pper vorst naamwoordelyke
gezegden.
24 Bij 't onderwerp zoowel als by 't gezegde kunnen
bepalingen komen, In den volzin : De oudste zoon
des tuinmans schreef dezen morgen zijnen broeder in
de stad eenen brief zyn oudste en des tainmans bepa-
lingen van 't onderwerp , terwijl dezen morgen, zijnen
broeder, in de stad en eenen brief bepalingen van
't gezegde zijn.
25. Eene van de bepalingen van 't gezegde noemt men
het lijdend voorwerp.
26. Het lijdend voorwerp is: a- het voortbrengsel der
werking : De zoon des tuinmans schreef eexen brief.
b. de persoon of de zaak, die de handeling
ondergaat: Peter de Groote stichtte Petersburg.
. 27. Alleen bedrijvende zinnen kunnen een lijdend voor-
werp bevatten. Werkwoorden, die door een lijdend
voorwerp gevolgd worden, noemt m^n overgankelijke
iverkivoorden. Zulke werkwoorden zijn in bovenge-
noemde zinnen : schrijven en stichten.
Volzinnen ^Is : Mijn broeder komt morgen. Wij
hebben den ganschen dag geloopen, zijn ook bedry vende
zinnen. Komen en loopen kunnen echter door geen
lijdend voorwerp gevolgd worden, 't Zijn onover-
gankelijke werkwoorden.