Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
voeglijke naamwoorden : Het kind tvas >wg zeer jong
en bijzonder zwak.
15. Telwoorden noemen een getal oi eme rangorde: acht,
tweehonderd, de derde , de laatste , veel, weinig.
16. Voorzetsels wijzen de betrekking aan tusschen de
zelfstandigheden. Boek ligt op de tafel. De schuur
staat achter het huis. 't Voorzetsel o^j wijst de be-
trekking aan tusschen boek en tafel, achter tusschen
schuur en huis.
17. Voegwoorden verbinden zinnen of deelen van zinnen,
en wijzen ook de betrekking aan , waarin de eene
zin tot den anderen staat; De jongens en de meisjes
spelen. Ik ga niet uit, iranl ik ben ongesteld. In
den laatsten zin wijst want aan, dat het ongesteld
zijn de reden is van het niet uitgaan.
18 Tasschenwerpsels zijn uitingen van't gevoel of klank-
nabootsingen : wee , ach , ha , bons , paf, krak.
19. Wanneer men spreekt of schrijft, deelt men zijns
gedachten in volzinnen aan anderen mede. Een
volzin is eene in woorden uitgedrukte gedachte.
20. Elke zin bestaat uit een onderwerp en een gezegde.
21. o. Het onderwerp is de persoon of zaak , die de
handeling of werking verricht: De oude lanu-
man ivandelt op het land. I)e dokter rijdt naar het
dorp. Dergelijke zinnen noemt men bedrijvende zinnen.
h. Het onderwerp is de persoon of zaak, die de
handeling ondergaat of lijdt: Hendrik wordt uit
de school gehaald. Jan ivordt geslagen. Deze zinnen
heeten lijdende zinnen.
c. Het onderwerp noemt eenvoudig de zelfstan-
digheid, waarvan gezegd wordt, hoe of wat ze is,
of dat ze bestaat: Deze man is een groot schilder.
Er heerschte een hevige stoum.
22. Het onderwerp wordt uitgedrukt door een zelf-
standig naamwoord of een woord , dat er voor in
de plaats komt: JAN/eert de les. Wu is op reis gegaan.
'i3. a. Het gezegde noemt in bedrijvende zinnen de
handeling , welke het onderwerp veiTicht: Mijn oom
komt morgen. Het meisje roept hare vriendin.