Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
9. Lidwoorden wijzen aan , of eene enkele of eene be-
paalde zelfstandigheid bedoeld wordt. Er zyn drie
lidwoorden: de , het en een. Ze staan altijd vóór
de zelfstandige naamwoorden: de man, het boscli ,
een huis.
10. Zelfstandige naamwoorden zijn de namen van alles ,
wat zelfstandig bestaat, of als zelfstandig bestaande
gedacht wordt. K'amen van personen, dieren, voor-
werpen zijn dus zelfstandige naamwoorden : Karei,
jongen, paard, hoek. Deugd, liefde, breedte bestaan
niet zelfstandig, 't Zijn eigenschappen van zelfstan-
digheden , van personen of zaken. Ook de namen
dezer eigenschappen zijn zelfstandige naamwoorden.
1). Voornaamwoorden komen in de plaats van zelfstan-
dige naamwoorden. In plaats van: De jongen leert^
kan men zeggen : Jlij leert, In plaats van : Hen-
drikas boek: haar boek. Hij en haar zijn voor-
naamwoorden. Eveneens : ik , gij, wij , zij, mijn ,
zijn enz. In den zin : De man , die daar gaat, is
mijn vriend^ staat het voornaamwoord die in plaats
van het voorafgaande woord man.
12. Bijvoeglijke naamwoorden noemen eigenschappen of
hoedanigheden van zelfstandigheden. Ze zeggen hoe
iets is. De goede koning, de gehoorzame kinderen,
de vriendelijke lente. Goed, gehoorzaam , vriendelijk
zijn bijvoeglijke naamwoorden, omdat ze eene eigen-
schap noemen van deu koning, de kinderen, de lente.
13. Werkwoorden noemen eene handeling of eenen toe-
stand. Alexander versloeg de Perzen aan den Gra-
nicus. Willem de Eerste werd in 1584 vermoord.
De woorden versloeg en vermoord noemen eene han-
deling. Verslaan en vermoorden zijn werkwoorden.
In de volzinnen : De hond ligt op de straat. Hij is
ziek, drukken de werkwoorden liggen en zijn eenen
toestand, geene handeling uit.
14. Bijwoorden zeggen, hoe, waar of wanneer iets ge-
schiedt : Karei liep gisteren schielijk huiswaarts. Gis-
teren , schielijk en hidswaarts zyn by woorden, die
het werkw. loopen bepalen. Ook omschrijven ze
soms eene hoedanigheid en staan dan vóór de bg-