Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. Door de taal deelt men zijne gedachten aan anderen
mede.
2. De taal bestaat uit woorden. Een woord is een klank
of eene verbinding van Manken met eene bepaalde
beteekenis.
•'?. De Manken verdeelt men in klinkers en medeklinkers.
4. Klinkers zijn: a , o , i, u , ou , ie, ui, ooi enz.
Hoort men slechts eenen enkelen klank, dan noemt
men ze enkelvoudige klinkers : a , e , i, o , u , aa ,
ee, ei, oo, un, eu, oe. Onderscheidt men bij 't uit-
spreken duidelijk twee klanken, dan noemt men ze
tweeklanken : ai, ei, ui. au , ou , aai, oei, ooi, aau,
ieu , eeu.
5. Medeklinkers zijri een bijgeluid of geruisch vóór of
na eenen klinker Bij 't uitspreken van 't woord
loek hoort men den hoofdklank oe, de bijgeluiden
b en k. De medeklinkers zijn: b, d, ƒ, g, h, J,
k,l,m,n,p,r,s,t,v,w,z.
G, q en X komen alleen in vreemde woorden
voor : civtel, Quintus , Xenophon, Cyprus. Sommige
medeklinkets worden zacht, andere scherp uitge-
sproken. De scherpe zijn: ƒ, k, ch p, s en t.
('tbekende: Hkofschip). Al de andere zijn zacht.
6. Klinkers en medeklinkers worden schriftelijk Toor-
gesteld door lelterteekens of letters.
7. Een woord of een deel van een woord, dat in eens
wordt uitgesproken, noemt men egne lettergreep.
Eene lettergreep is open, wanneer ze op eenen klin-
ker eindigt, gesloten, wanneer ze met eenen mede-
klinker sluit. Opene lettergrepen zijn: zee, drie,
da-den , hoo-rtn. Geslótene : dan , huis , huis-plaats.
8. De woorden worden verdeeld in tien soorten of
rededeelen : lidwoorden , zelfstandige naamwoorden,
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, werk-
luoorden , bijwoorden , telwoorden , voorzetsels , voeg-
tvoorden, tusschenwerpsels.