Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
yOORBERICHT.
Herhaalde malen daartoe uitgenoodigd, heb ik getracht
in dit boekje zooveel van de Nederlandsche Spraakkunst
te geven als voor de lagere school noodig is. Wat niet
in direct verband staat met het zuiver schrijven der
taalvormen , heb ik buitengesloten. De regels zijn, hoop
ik, zoo eenvoudig mogelijk ingekleed en door voorbeel-
den opgehelderd.
In 't gebruik van de namen der tijden heb ik ge-
meend van den algemeen gevolgden weg te moeten af-
wijken: ik heb mij vermeten de oudere benamingen
weer te bezigen, 't Is toch niet te ontkennen, dat thans
voor 't Nederlandsch eene nomenclatuur in zwang is,
welke van die der vreemde talen vrij wat verschilt.
Verwarring van begrippen moet hiervan bij den leerling
't noodlottig gevolg zijn. Deze verwarring te voorko-
men, zooveel mogelijk eenheid te brengen in het taal-
onderwijs, is, naar mijne bescheiden meening, 'sonder-
wijzers eerste plicht.
Moge deze kleine Nederlandsche Spraakkunst in de
schoolwereld welwillend ontvangen worden en er niet
geheel zonder nut zijn.
ZuTPHEN, April 1883. K.