Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scanScanned page
Uitgaven van W. J. THIEME & Cie. te Ziitphen.
W. Degenhardt, Vaderlandsche Geschiedenis . 4e druk. ƒ0,35
'W. A. Kanters, Leeslesjes voor de lieve Kleinen,
le en 2e stukje .........- 0,08
„ „ Leeslesjes voor de lieve Kleinen, 3e stukje. - 0,10
Sprokkelingen, vervolg op de Leeslesjes. - 0,15
„ „ Leesoefeningen voor de Hoogste Klasse
der lagere scholen. ......- 0,30
„ „ Bloemlezing, Proza en Poëzie uit de Nederl.
Letterk. ten dienste van het lager en
meer Uitgebr, Lager Onderwijs ... - 0,30
„ „ Pracfisch Rekenboekje (opt. verm. aftr. en
deeling met onben. getallen) le stukje. - 0,08
„ „ Practisch Rekenbóekje (voorstellen met
geheele en benoemde getallen) 2e stukje. - 0,10
„ „ • Practisch Rekenboekje (tiendeelige breu-
ken en het metrieke stelsel) ,3e stukje. - 0,15
P. J. Prinsen, Leesboek voor minder gevorderde kin-
deren...... . . 12e druk. - 0,15
„ „ Leesboek voor jonge kinderen i6e druk. - 0,15
„ „ Gemakkelijk Leesboekje . , 22e druk. - 0,20
„ „ Leesboek voor gevord. kinderen iie druk - 0,20
,5 „ Belangrijk Leesboek . . . . iie druk - 0,20
„ Handboekje bij de Leesmachine 8e druk - 0,20
IL Pot Kz., Allerlei. Vijf en twintig Rekenkaartjes
(oefeningen met geheele getallen) . . - 0,20
IL J. Pannekoek, Gesch. van Gelderland, met voorwoord
van Mr. L. Ed, Lenting.....-o,l2^
Van Santen*s Volksatlas van alle deelen der aarde, 7e druk,
in 24 kaarten , opnieuw herzien , - verm,
en bijgew. éoor Th. idolen, Leeraar aan
het Gymnasium te Rotterdam. .... - 0,75
„ „ kleine Volksatlas van het koninkrijk der Nederl.
en zijne bezittingen in 13 Kaarten, 7e druk. - 0,30
I>. Veenstra, Rekenboek voor kweekelingen ter voorberei-
ding voor een examen, ook ten dienste van
H. B. Scholen en Kostscholen 0,60
O. G. Veenstra, Taal- en Stijloefeningen ten dienste van
voortgezet en middelb. onderwijs , . •. - 0,40