Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
163 Verschillende beteekenis hebben :
stijl (manier van schrijven) steil (rechtstandig)
vlijen (plooien, voegen) vleien (naar den mond praten)
rijzen (omhooggaan) reizen (van de eene naar de an-
dere plaats trekken)
w^ijde (breede) weide (gras).
364. Vóór de l wordt q in ch veranderd: plicht, recht,
macht , mnthl, zocht, bracht.
Alleen de vormen der regelmatige werkwoorden ,
waarvan de stam op q eindigt, behouden de g voor
de /: gij liqt, hij ligt, gij, hij zegt, weegt, vrangt.
Ook schrijft men g voor de t in gebergte, hoogte ,
(hoogte.
165. Met eene hoofdletter worden geschreven :
a. Eigennamen of namen, die slechts aan enkele
personen of zaken gegeven worden : ./au , Iromp ,
Amsterdam, Nederland. Bestaat zulk een eigen-
naam uit twee of meer woorden , dan schrijft men
ook het eerste met eene hoofdletter: De Wit, Van
der Weiff, Den Bosch.
b. Bijvoeglijke naamwoorden van eigennamen
gevormd: Nederlandsch , Amerikanmcli.
c. De woorden, die aan 't begin van eenen vers-
regel of eenen volzin staan.
d. De namen der dagen , maanden en feestdagen :
Maandag , Januari, Paschen
e. De titels: Weledeljeboren Heer, Wdedelgestrenge
Heer , Hooggeleerde Heer , Mijnheer , Mevrouw.