Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Spclliii;;.
155. De n en u worden op 't einde van eene lettergreep
niet verdubbeld : va-iter , mu-rcn. Voor Ije schrijft,
men twee öö's : paa-'je, maa-fjn.
156. Met éene e en éene o schrijft men de woorden,
waarin deze klinkers soms als eu uitgesproken wor-
den : zeoen — zemen , lenen — leunen , molen —
nieulen, u onmtj -- weiining.
157- Met éene e en éene o schrijft men de vormen der
sterke werkwoorden : shlen , gestolen , nemen , ge-
nomen , komen , gekomen , goten , gegoten , bogen ,
gebogen. Uitgezonderd zijn: loopen, stooten en
lieeten.
158. Met eéne e en éene o schrijft men de woorden,
waarin men deze klinkers kan afwisselen met de
korte e en O: gebreken — gi hrek , bei elen — bevel y
kelen — ki tling , bezem — bessenr, beloven — belofte,
loten — lot, grove — ff>'of.
159. Met twee fe's en twee oo's worden geschreven de
woorden, waarin de ee en oo uit twee lettergrepen
ontstaan is : vreren voor vederen , preeken voor pi e-
diken , hoornen voor bodemen , bloo voor bloode.
160. Verschillende beteekenis hebben :
delen (planken) deelen (gedeelten)
helen (verbergen) heelen (genezen)
lenen (leunen) leenen (ter leen ontvangen)
rede (verstand) reede (ligplaats voor schepen}
veren (plaats, waar men eene veeren (vederen)
rivier oversteekt)
hopen (verwachten) hoopen (stapels)
kolen (brandstof) kooien (groente)
poten (planten) pooten (voeten van een dier)
tronen (mv. van troon) troonen (lokken).
161. Met ij schrijft men de woorden, waarin in sommige
Nederlandsche tongvallen deze klank met i afwisselt.-
pijpen — pipen, ijver — iver, vlijtig — vliiig,
nijdig — nidig.
162. Ook worden de sterke werkwoorden met ij ge-
schreven : u ijzen , drijven , schrijven , splijten , be-
dnjvev.