Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Zoo duiden voor en tegen eene betrekking van
plaats aan in den volgenden zin: Het (jnvcer stond
vóór het hxm , tegen den boom;
van tijd in: llendnk kwam voor negen thuis. De
keizer vertrok legen vier uur.
149. Na wijst eene betrekking van tijd aan , naar van
richtti}g: Na tie venjaderiiui verlrokh n zij naar Utrecht,
Jeqens bezigt men in eenen (joi-den^ t^qen in eenen
kwaden zin : Jegens ti was hij vriendtlijk , tegen o//s
toonde hij zich hatelijk.
Voegwoorden,
150. Dienen de voegwoorden eenvoudig om zinnen of
deelen van zinnen te verbinden of aaneen te schakelen,
dan heeten ze aaneenschakelende voegwoorden : m ,
ook, verder, WiUem en zijn broeder zijn oo
reiV, üw neef was oan H station, ook ontmoetten wij
daar onzen ouden vriend.
151, Om eene tegenstelling aan te duiden gebruikt men
de voegwoorden: maart doch, echter, inlrgendeel y
daarentegen. Hij w>dde op reis qaan, maar er kwam
verhindering. Die onderyieming heeft hem geene winsten
opgdi'verd, int'gendeel hij heeft qroote verhezen geledere,
152. Tijdbepalend zijn: ttunjl, toen, wanneer, voordat ^
sedert. Terwijl gij wandeldtl, leerde ik mijne fes.
Sedert wij hier wonen, zijn wij niet <j€ZQ^}d.
153, Redengevend zijn: omdat, dtwijf, want, daar. Dat
loek kan ik u niet geven, omdat het l)ij den binder is.
Vader is met op reis gegaan, want hij was niet we'.
Tussclieiiwerpsels«
154. Tusschenwerpsels kunnen vreugde , smart, verwon-
dering te kennen geven: koezee! hoera! wee! ach!
he! zoo zoo!
Klanknabootsingen zyn: plomp ^ bons, knk, kruk.