Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
143. Vele bijwoorden van hoedanigheid zijn gelijk aan
bijvoegelijke naamwoorden. Zegt men: em schoon
paard , eene langzame beiregmg , dan zijn schoon en
laiif/zuam bijvoeg, nw.. Deze woorden zijn bijwoor-
den in de zinnen : Dut meUje hcefi schoon q( zongen.
Wij trokken lanijSuam vooru aai Is.
144. Woorden als jaarlijks, dagelijks, vergeefs enz. wor-
den als bijwoorden geschreven op s, maar eindigen
als bijv. nw. op sch. .hwrl'jks, dagelijks bezocht
hij ons. H y spanden ons te vergeefs in. Daaren-
tegen: een jaarliili^lnkomeii, hel dugdijksch btood ,
vergeefsche moeite.
Telwoorden.
145. Telwoorden noemen een bepaald of een onbepaald
. getal. Men heeft dus bepnulde en onbepaalde telwoorden.
146. Bepaalde telwoorden zijn: een, Iwte, tim, honderd,
duizend. Telwoorden , die een getal noemen bene-
den honderd, worden niet aaneengeschreven : vier en
tuintig, drie cn zevrnliq. Indien honderd door een
ander telwoord wordt voorafgegaan, dan vormt het
daarmede eene samenstelling: driehonderd, zeshonderd.
MHIioen wordt niet met een voorafgaand telwoord
tot éen woord verbonden : drie millioen.
147. Onbepaalde telwoorden zijn: vele, sommige, weinig",
evnigc, olie. Komen deze telwoorden vóór de zellst.
nw., dan verbuigt men ze als gewone bij vgl. nw.:
1. vele menschen, 2. veler menschin, 3. velen manschen,
3. vile menschen. Worden ze zelfstandig gebruikt en
duiden ze personen aan , dan schrijft men in den
■isten ^ 3den en naamval veleu , sommigen , wei-
nigen , eenigen , allen.
Voorzetsel.s.
148. De voorzetsels wijzen aan, dat de zelfstandigheden
tot elkander staan in eene betrekking van plaat» of
tijd: voor , legen , op , aan , in , nut, achter , door,
m, naar, omtrent, omstreelis.