Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
28

woord: /eer, neem, jongen! In 't meervoud komt
achter den stam eene t: leert, yicenit, jnnqcm!
139 De tegenwoordige en de onvolm verl. tijd zijn de
enkelvoudige tijden. De overige worden samen-
gestelde tijden genoemd , omdat ze met de hulpwerkw.
helhen , zijn en znUvn gevormd worden.
140. Zoowel onder de zwakke als sterke werkwoorden
zijn er, die van de regelmatige vervoeging afwijken.
Ze worden onregelmatige werkwoorden genoemd.
Kitnneu , ziiH^n , njl'en missen in den
pers , enkelV., tegenw. tijd der Aant. wijs de hij
kan , zal, wa^j , wif.
^ ■ moelfTi vormen hunnen onvolm.
' / verl tijd der Aantoonende wijs niet: moogde,
^'^-^'^^-'^^^vceetle, nv^eUe, maar: mocht, wis), moosL
f^a^ B£eï^n , -ïo^m , koopen , dvnken . dunken hebben
^^^ Aantoonende wijs: braehf,
zocltl, kocht, dacht, docht.
't Werkw zij^ is in den tegenw. tijd der Aant.
^vijs : >/i bet, yij zijt, h^ is, irij zijn, gij zijl
^^^ In den onv. verl. tijd der Aant. wijs: ikaa'i, gij
tt'ua/'f, hij ivas, ivij naren, gij uaarl j ?ij icaren.
Bijwoorden.
'JM. -De voornaamste soorten van bijwoonden zijn :
bgwoorden van plaats : op , onder , over, achter ,
hier, duar ^ /t-v/ö^/s', derwaarts-,
bijwoorden van tijd: thans, heden, morgen j ooit,
nooit, intmtr, nimmer, dfkwijls , eenmaal, lal er,
dagelijks ;
bijwoorden van hoedanigheid : schoon , langzaam ,
zachtjes , alzoo , eveneens , Htrewfeiijk , t)Undelings ;
bywoorden van wijze: ja, neen, zek-r, misschien^
geenszins , vermoedelijk.
i 12. Sommige bijwoorden van plaats kunnen ook als
voorzetsels voorkomen: Mijt broeder blezj achter
{achler bijw.) Hij slond achter het hais {'jchtrr voorz.;.
Oe rivier loopt over {over bijw). De soldattu zwom-
men over de rivier (over voorz.).