Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
De l^t® persoon , enkelv., is de stam : ik leer, neem,
» pers., enkelv., krijgt eene t achter
den stam : hij leeri , neemi.
» jste pers., meerv., eindigt op en'. wij leer ew, nemers.
> pers., meerv. , is gelijk aan den
3(len pers., enkv.,: gij leert, neemt.
pers., meerv., eindigt op en : zijleereu, nemen.
134. Heeft een werkw-. reeds in den stam eene t, dan
neemt het in den en pers , enkelv., en den 2<ien
pers., meerv., geen tweede / aan- Dus niet: gij ^rac/i^t,
hij trachtX , maar gij tracht, hij tracht.
435. De onvolm. verl. tijd van de Aantoonende wijs der
zwakke werkwoorden :
De l^t® pers., enkelv., is de stam met de of te: ik ^ee/ de, hoopte.
> pers , enkelv., is de stam met de ofte.- hijlcerdej hoopte.
> iste pers., meerv., is de stam met den of ten: tvij
leerüeu / hoopten.
> pers. , meerv., is de stam met det of tet: gij leer-
det, hoopt^t.
De pers., meerv. , is de stam met den • of ten : zij
leerden , hoopten.
136. De onvolm. verl tijd van de Aantoonende wijs der
sterke werkwoorden :
De l^te pers., enkelv., is de stam (met verandering van
den klinker): ik nam.
» pers. , enkelv , is de stam : hij nam,
» iste p^-rs , meerv. , is de stam met en : ivij namen.
f> pers., meerv., is de stam met t: gij naamt,
5> 3*10 pers. , meerv., is de stam met en : zij namen.
137. De Aanvoegende wijs:
Tegenwoordige tijd : Onvolm. verl. tijd :
Enkelv. Enkelv.
1ste j^ers. ik leere, nane pers ik kerüe , name
S'^e » hij leere y newe » hiflrerde, nome
Meerv. Meerv.
l«te » ivij fee'en , neiiien l^te ,> wij leei den, namen
y> gij leer ei, riem et » gij leerdet, namet
3'le » 'zijh-eren, nemen » zi] leerden, namen.
138. De Gebiedende wijs, enkelv, is de stam van't werk-