Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
127. LeveA, vreezen hebben leefde, vreexi-} , geleefi, ge-
vreesd , hoewel de stam van leven op f eindigt (leef),
van vreezen op s (vrees). De / en s zijn beide echter
onecht, en worden alleen gebezigd , omdat v en z
nooit sluitletters kunnen zijn. Bij de vervoeging
dezer werkw. handelt men alsof de stam was: leeY,
vreez.
128 Wordt het verl. deelw. van een zwak werkw. als
bijvoeglijk naamw. gebezigd , dan plaatse men alleen
achter dat verl. deelw. eene buigings-e, als 't noodig
is, maar men verdubbele de rf of i nooit: een ge-
doocle os , een ivelbestede gulden , gepote aardappels ,
uitgelote prijzen.
129 Sterke werkwoorden veranderen in den onvolm. verl.
tijd of in 't verleden deelw. of in beide van stam-
klinker , en eindigen hun verleden deelw. op en:
loopen , liep , geloopen ; binden, bond, gebonden-, nemen,
nam , genomen.
130. Sommige sterke werkw. eindigen wel in 't verleden
deelw. op en, maar veranderen niet van stamklinker:
bakken , bakte , gebakken ; lachen , 'lachte , gelachen ;
malen , maalde , gemalen. Vroeger hadden deze werkw.
in den onvolm. verl. tyd eenen anderen vorm:
lachte Was loech , bakte was biek, maalde was moei.
131. De werkw. beeldhouwen, dwarsdnjven, 2^'uimstrijken
zijn zwak : ik beeldhouwde, dwarsdrijfde, pluimstrijkte.
132. 't Verleden deelw., zoowel van zwakke als sterke
werkw., wordt gevormd met het voorvoegsel ge :
leven — geleefd, zingen -- gezongen. Heeft het
werkw. reeds een onscheidbaar voorvoegsel, dan blijft
in 't verleden deelwoord ge weg. Erkennen heeft niet
geërkend, maar eenvoudig erkend, verachten heeft
veracht.
Kunnen de voorvoegsels van 't werkw gescheiden
worden, dan komt ge tusschen het voorvoegsel en
't werkwoord: óverwegen (nog eens wegen) heeft
overgewogen , doorsnijden heeft doorgesneden.
133. De tegenwoordige tijd van de Aantoonende wijs,
zoowel der zwakke als der sterke werkw., wordt ge-
vormd op de volgende wijs :