Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
sooiil. voornw. het tot onderwerp , maar het eigen-
lijke onderwerp staat achter deze werkwoorden in
den vorm van eenen onderwerpszin : dat hij ziek is,
dat gij gekomen zijt. Zoodra deze onderwerpszinnen
vóór smarten en verheugen geplaatst worden, valt
het weg : Dat hij ziek is , smart mij.
122. Naar de vervoeging verdeelt men de werkw. in zwakke of
gelijkvloeiende en sterke of ongelijkvloeiende werkw.
123. Zwakke werkw. hebben in alle vormen denzelfden stam-
klinker, en him verleden deelwoord eindigt op d of t.
124. Men verkrijgt den stam van een werkwoord door
van de onbepaalde wijs en af te schrappen : leeren,
stam : leer. Blijven twee gelijke medeklinkers over,
dan neemt men eenen van deze weg: blaffen, stam: blaf.
Heeft het werkwoord eenen langen (open)klinker,
dan moet die in den stam verlengd (gerekt) worden:
spelen , stam : niet spel, maar speel. Zoo de stam
op D of z zou eindigen , dan verandert men deze
in f of s : leven , stam : leef; vreezen , stam : vrees.
125. De zwakke werkwoorden nemen verder in den onvolm.
verleden tijd de achter den stam, en't verleden deelw.
eindigt op d, als de slotmedeklinker van den stam
zacht is, of als deze op eenen klinker uitgaat.
De stam van betamen is betaam. De m is een zachte
slotmedeklinker. De onvolm. verl. tijd wordt dus
belaamAe , 't verleden deelw. betaamA.
Evenzoo : voeren, stam: voer-, onvolm. verl. t.: roerde;
verl. dlw. : gevoerA ;
bloeien, stam bloei', onvolm. verl. t.: bloeiAe-,
verl. dlw. : gebloeiA.
126. In den onvolm. verl. tijd komt te achter den stam,
en 't verleden deelw. eindigt op t, als de slotmede-
klinker van den stam scherp is. De stam van
't werkw. hakken is hak. met eenen scherpen slot-
medeklinker k. De onvolm. verl. tijd is dus hakte,
't verl. dlw. gehakt.
Evenzoo : trachten, stam : tracht-, onvolm. verl. t :
trachtin ; verl. dlw.: getrachX ;
hopen , stam : hoop ; onvolm verl. t.:
hoopte ; verl. dlw.: gehoopt.